Công nghệ và Chất lượng tại Cordlife

Ngần hàng máu cuống rốn

Ngân Hàng Máu Cuống Rốn Tư Nhân Đầu Tiên Ở Singapore Cung Cấp Công Nghệ Xử Lý Tự Động Sepax®2.

Tại sao cần lưu trữ tế bào gốc?

Cuộc sống kỳ diệu nhờ lưu trữ tế bào gốc

Cuộc sống kỳ diệu nhờ lưu trữ tế bào gốc

Lưu trữ tế bào gốc được xem như một cách bảo toàn giá trị tài sản sinh học vô giá của trẻ sơ sinh và cả gia đình

Lưu trữ tế bào gốc

Giá lưu trữ máu cuống rốn tại Cordlife

Giá lưu trữ máu cuống rốn

Giá lưu trữ máu cuống rốn tại ngân hàng tế bào gốc Cordlife được chia theo 2 gói lưu trữ gồm 25 năm và 60 năm

Giá lưu trữ máu cuống rốn

Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?

Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?

Tế bào gốc máu cuống rốn đã được nhiều người biết đến và công dụng của các tế bào gốc trong điều trị y khoa là vô cùng to lớn

Máu cuống rốn chữa trị được bệnh gì?