Xử lý và lưu trữ máu cuống rốn


Tại Cordlife, không có gì quan trọng với chúng tôi hơn là bảo vệ tương lai của con bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào công nghệ xử lý tế bào gốc tự động mới nhất để thu được tối đa tế bào gốc nhằm cải thiện kết quả cấy ghép hoặc điều trị.

Cordlife sử dụng Hệ thống AXP® II tiên tiến để xử lý máu cuống rốn. Các đơn vị máu cuống rốn được xử lý bằng AXP có tổng số tế bào có nhân (TNC) gần như giống nhau và chứa nhiều tế bào đơn nhân (MNC) hơn các đơn vị được xử lý thông thường.1

Thiết bị được FDA Hoa Kỳ chứng nhận này có khả năng phục hồi hơn 97% tế bào gốc CD34+ còn sống, cao hơn các hệ thống xử lý hiện có khác.2 Khả năng phục hồi cao hơn các tế bào gốc CD34+ từ máu cuống rốn của con bạn là rất quan trọng vì chúng có tương quan với tỷ lệ cao hơn với cơ hội cấy ghép thành công.3,4

Hệ thống xử lý máu cuống rốn an toàn, vô trùng và tự động này cũng giúp đảm bảo máu cuống rốn của con bạn được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, đáng tin cậy và có độ chính xác cao, từ đó loại bỏ mọi khả năng lây nhiễm chéo của đơn vị máu cuống rốn.

    Tham khảo
  1. Harris DT. Collection, processing, and banking of umbilical cord blood stem cells for clinical use in transplantation and regenerative medicine. Laboratory Medicine. 2008;39(3):173-178. doi: 10.1309/64QG394K1M639L8A.
  2. Rubinstein P. Cord blood banking for clinical transplantation. Bone Marrow Transplantation. 2009;44(10):635-642. doi:10.1038/bmt.2009.281.
  3. Yoo KH, Lee SH, Kim HJ, et al. The impact of post-thaw colony-forming units-granulocyte/macrophage on engraftment following unrelated cord blood transplantation in pediatric recipients. Bone Marrow Transplantation. 2007;39(9):515-521. doi:10.1038/sj.bmt.1705629.
  4. Purtill D, Smith K, Devlin S, et al. Dominant unit CD34+ cell dose predicts engraftment after double-unit cord blood transplantation and is influenced by bank practice. Blood. 2014;124(19):2905-2912. doi:10.1182/blood-2014-03-566216.
Lưu trữ máu cuống rốn của bé

Cordlife sử dụng túi bảo quản đông lạnh được FDA Hoa Kỳ phê duyệt, với 2 phân đoạn gắn liền (20% và 80%) tuân thủ các tiêu chuẩn AABB và FACT-Netcord. Các phân đoạn tích hợp kép giải quyết khả năng cho các chương trình mở rộng tế bào gốc trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi công nghệ nhân rộng tế bào gốc khả thi về mặt thương mại, bạn có thể rút 80% tế bào gốc để sử dụng/điều trị ngay lập tức trong khi tiếp tục lưu trữ số dư 20% để mở rộng trong tương lai. Túi bảo quản này được làm bằng vật liệu đặc biệt được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiệt độ đông lạnh ở nhiệt độ đông lạnh tối ưu dưới -150°C.

Các phân đoạn tích hợp cũng mang lại sự an toàn và đảm bảo rằng việc thử nghiệm sản phẩm bổ sung được thực hiện trên thiết bị liên quan, từ đó loại bỏ việc thử nghiệm và trộn lẫn các đơn vị máu cuống rốn. Điều này cho phép thử nghiệm mẫu bổ sung nếu cần thiết trong tương lai hoặc để thử nghiệm khả năng sống sót trước khi cấy ghép. Túi bảo quản này được làm bằng vật liệu đặc biệt được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiệt độ đông lạnh.

cryobagHình 1 - Túi bảo quản hai ngăn được FDA chấp thuận của Cordlife với các phân đoạn tích hợp (trước khi tách rời)

Tại sao phải chia tế bào gốc quý giá của con bạn thành hai túi đông lạnh và đặt ở các vị trí khác nhau và gấp đôi rủi ro của bạn?

Vì Singapore có diện tích địa lý nhỏ và không có thiên tai nên việc lưu trữ máu cuống rốn của con bạn ở các địa điểm khác nhau là không thực sự cần thiết. Việc chia đơn vị máu cuống rốn thành nhiều túi sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn. Việc di chuyển vị trí không cần thiết có thể làm tăng nguy cơ khiến máu dây rốn của bé tiếp xúc với nhiệt, dẫn đến tổn thương tế bào và khả năng trộn lẫn mẫu.

Thể tích của đơn vị máu cuống rốn không tương đương với số lượng tế bào; chia thành nhiều túi không đảm bảo có nhiều tế bào gốc hơn. Sự thành công của việc ghép tế bào gốc phần lớn phụ thuộc vào số lượng tế bào gốc được sử dụng trong điều trị; việc tách và lưu trữ máu dây rốn trong nhiều túi không đảm bảo điều trị được nhiều lần.

Cho rằng liều lượng tế bào là một yếu tố dự báo quan trọng cho kết quả cấy ghép thành công, 'các đơn vị CB bị chia tách' như vậy có thể khiến người nhận tiềm năng gặp bất lợi và do đó, việc áp dụng chúng sẽ khó xảy ra, trừ khi việc mở rộng tế bào gốc thành công trở nên thiết thực trong bối cảnh này.1

^Reference 1. Rubinstein, P. (2009) Cord blood banking for clinical transplantation. Bone Marrow Transplantation. 44. pp. 635-642

Cord Blood Storage
Cordlife cũng sử dụng Hệ thống lưu trữ nitơ lỏng pha hơi chống ô nhiễm MVE để bảo quản lạnh tế bào gốc lâu dài.

Lưu trữ ở pha hơi được ưu tiên hơn so với lưu trữ ở pha lỏng vì nó giúp loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các đơn vị máu cuống rốn so với lưu trữ trong nitơ lỏng.

Hệ thống lưu trữ Nitơ lỏng pha hơi chống ô nhiễm MVE hoạt động hoàn hảo ngay cả khi không có nguồn điện và 100% an toàn và đáng tin cậy và không có khả năng robot gặp trục trặc. Không giống như các hệ thống lưu trữ khác, bồn chứa của chúng tôi chưa bao giờ bị FDA Hoa Kỳ hoặc nhà sản xuất thu hồi

Hơn 99% ngân hàng máu cuống rốn tư nhân cũng đang sử dụng tủ đông pha hơiReference:
  1. Best practices for Repositories I: Collection, Storage, and Retrieval of Human Biological Materials for Research