Thu thập máu cuống rốn an toàn, không đau

Thu thập máu cuống rốn an toàn, không đau

Bạn hãy tập trung vào con của bạn, Cordlife sẽ làm những phần việc còn lại!

Cho dù bạn có sinh thường hay sinh mổ, quá trình thu thập các tế bào gốc của Cordlife là luôn an toàn, không gây đau và không gây bất kỳ ảnh hưởng nào cho bạn, con bạn cũng như kế hoạch sinh của bạn. Ngay sau khi sinh bé, dây rốn được kẹp và cắt. Khi đó Bác sĩ sẽ chích một cây kim vào trong dây rốn để lấy phần máu còn lại. (Thông thường, nếu không lấy máu này thì dây rốn thì sau khi cắt, phần này thường được bỏ đi xem như là rác thải y tế trong khi lại chứa nguồn tế bào gốc dồi dào, quý giá).

Túi thu thập máu không đông của Cordlife được phê duyệt bởi AABB (American Association of Blood Banks – Hiệp hội Ngân hàng máu của Mỹ) là túi vô trùng và đơn giản cho Bác sĩ sử dụng. Nếu bạn cũng quyết định lưu trữ mô dây rốn, một phần của dây rốn sẽ được thu thập và đặt vào trong hộp chứa. Sau khi thu thập xong, Bác sĩ hoặc Nữ hộ sinh sẽ niêm phong túi, dán các nhãn in sẵn với thông tin của bạn và đặt nó vào bộ lưu trữ. Sau đó, mô dây rốn sẽ được gửi cùng máu cuống rốn về phòng thí nghiệm của ngân hàng máu cuống rốn Cordlife tại Singapore.

Vì ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của bạn và con bạn, nên quyết định cuối cùng về việc lấy máu cuống rốn sẽ phụ thuộc vào Bác sĩ và Nữ hộ sinh của bạn.

Từ bệnh viện đến phòng thí nghiệm của chúng tôi: sau khi thông báo với chúng tôi về việc giao mẫu lưu trữ và kiểm tra lại nội dung cũng như thông tin các nhãn dán trên bộ lưu trữ, chuyển phát nhanh về dịch vụ y tế sẽ nhận bộ lưu trữ từ bệnh viện của bạn và vận chuyển đến phòng thí nghiệm & lưu trữ tại Cordlife. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi bộ lưu trữ đến phòng thí nghiệm của chúng tôi.