×

Cảnh báo

JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 676

Các ca cấy ghép mô dây rốn tại Cordlife

Bảng bên dưới thể hiện việc xuất mẫu mô/ màng dây rốn bởi Cordlife Group Limited và các công ty con. Là một tập đoàn, Cordlife đã xuất 7 mẫu mô/ màng dây rốn, tất cả đều được sử dụng thành công trong liệu pháp tế bào.

STT Năm xuất mẫu Bệnh được điều trị Loại cấy ghép Thời gian lưu trữ (tháng) Quốc gia điều trị
1 2015 Bại não Tự ghép 7.1 Bệnh viện RS Mayapada
2 2016 Bại não Dị ghép 12.3 Bệnh viện RS Harapan Kita / RS Mayapada
3 2017 Bệnh sa sút trí tuệ Dị ghép 3.6 Bệnh viện RS Medistra
4 2017 Tật nứt đốt sống Dị ghép 10.8 Bệnh viện RS PON
5 2018 Bại não Dị ghép 7.7 Bệnh viện RS Cipto Mangunkusumo
6 2018 Tiểu đường Dị ghép 16.7 Bệnh viện RS Medistra
7 2019 Bệnh thận Dị ghép 26.8 Trung tâm Vinski Regenerative
Ghi chú:
  • Danh sách này cho thấy những mẫu mô/ màng dây rốn do Cordlife và các công ty con xuất để hỗ trợ điều trị các bệnh khác nhau. Điều này không nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho danh sách các bệnh có thể được điều trị bằng tế bào gốc mô/ màng dây rốn. Thêm vào đó, việc lưu trữ mô/ màng dây rốn của con bạn không đảm bảo rằng tế bào gốc sẽ cung cấp phương pháp chữa trị hoặc được áp dụng cho mọi trường hợp. Việc sử dụng được quyết định cuối cùng bởi bác sĩ điều trị.
  • Một vài mẫu có thể xuất cùng một khách hàng nhưng xuất trong những khoảng thời gian khác nhau.