Lợi ích từ Ngân hàng tế bào gốc Cordlife

Ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn

Cam kết về chất lượng xử lý và tiêu chuẩn lưu trữ

Cordlife đảm bảo sẽ tìm cho bạn một đơn vị máu cuống rốn phù hợp hoặc đền bù SG$50,000 phí tổn y tế nếu đơn vị máu cuống rốn mất khả năng tồn tại tại thời điểm cấy ghép*.Ngân hàng lưu trữ dây rốn

Cam Kết với CellOptimaTM

Đảm Bảo Trạng Thái Tối Ưu

Sử dụng máy phân tích tế bào sinh học độc quyền CellOptimaTM, dây rốn của con bạn sẽ được xét nghiệm sau 4 tuần bảo quản lạnh. Trong quá trình này, các đoạn dây rốn đã được đóng băng sẽ được rã đông và kiểm tra khả năng tồn tại cũng như khả năng phát triển của tế bào. Bước xác minh này rất quan trọng vì nó giúp đảm bảo rằng dây rốn của con bạn đã được bảo quản đúng cách và có thể được sử dụng để điều trị trong tương lai. Mục tiêu của quá trình này là để xác minh:

  • Loại tế bào là MSC và/ hoặc EpSC bằng dấu ấn sinh học
  • Khả năng sống của tế bào
  • Sự tăng sinh của tế bào , được hiểu như khả năng phân chia sau này
  • Tính vô trùng của dây rốn

Cam Kết Về Chất Lượng Lưu Trữ

Dây rốn của con bạn sẽ được lưu trữ ở hình dạng nguyên bản, dạng thô chưa phân tách. Điều này giúp giảm thiểu các thao tác lên mẫu, giúp duy trì các đặc điểm gốc của tế bào cũng như giúp gia đình bạn có:

  • Cơ hội thu thập những loại tế bào chưa được phát hiện khác (ngoài MSC và EpSC)
  • Sự tinh khiết của tế bào cao hơn khi cần phân tách
  • Kỹ thuật xử lý tế bào tốt hơn trong tương lai*Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Vui lòng tham khảo Hợp Đồng Dịch Vụ Cordlife để biết thêm chi tiết.

Bài xem nhiều nhất


Ngân hàng máu cuống rốn tốt nhất Cordlife tự hào giúp các gia đình sử dụng các đơn vị máu cuống rốn của họ được lưu trữ trong các cơ sở khác nhau của Cordlife để cấy ghép các tế bào gốc thành công.