Nhiệm Vụ và Giá Trị

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi tồn tại để giúp mọi người sống lâu hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tin cậy dựa trên những bằng chứng nghiên cứu xác thực để thực hiện các bước phòng ngừa giúp cải thiện sức khỏe và hạnh phúc gia đình bạn. Thông qua sự đổi mới, công nghệ tiên tiến, cam kết về chất lượng, chúng tôi luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn đến trọn đời.

Giá trị của chúng tôi

Là một công ty, và khi các cá nhân cùng nhau làm việc, chúng tôi đánh giá sự toàn vẹn, trung thực, cởi mở, hướng đến sự hoàn hảo, sáng tạo, tự phê bình để xây dựng bản thân, liên tục cải thiện và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi cam kết với khách hàng và đối tác của chúng tôi, niềm đam mê đối với những điều mới mẻ. Chúng tôi đón nhận những thách thức khó khăn và tự hào khi chúng tôi vượt qua nó. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước khách hàng, cổ đông, nhân viên và các nhà quản lý bằng cách tôn trọng các cam kết, cung cấp kết quả và phấn đấu đạt chất lượng cao nhất.