Thông tin lưu trữ máu cuống rốn

Home Thông tin lưu trữ máu cuống rốn

Gia đình, con cái tôi đang sinh sống ở Việt Nam, vậy dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn ở Singapore có ích gì cho tôi?

Đây là câu hỏi nhiều chị em hay thắc mắc về dịch vụ lưu trữ tế bào gốc của Cordlife. Nhờ điều kiện y tế phát triển, phương tiện giao thông hiện đại thì việc lưu trữ máu cuống rốn tại ngân hàng máu cuống rốn Cordlife ở Singapore không khác biệt so với tại các ngân hàng máu cuống rốn trong nước. Ngược lại, dịch vụ này còn mang lại nhiều lợi ích về chất lượng cho tế bào gốc khi cần sử dụng.

ngân hàng máu cuống rốn tốt nhất

Continue reading

Tế bào gốc: tìm hiểu gốc rễ để bảo vệ tương lai

Xã hội càng có nhiều thách thức thì khoa học càng quay về nghiên cứu những gốc rễ để tìm hiểu nguyên lý phát triển và tiếp bước xa hơn. Nghiên cứu tế bào gốc cũng không nằm ngoài nguyên lý đó.

Continue reading